C# İle DataGridView de Satırların Tamamını Seçmek (FullRowSelect)

Bu yazımızda C# ile DataGridView Kullanırken Full Row Select yani tüm satırın seçilmesi işleminin nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

İlk Olarak Bir Windows Form Application projesi başlatıp içersinde 1 adet DataGridView ekliyoruz ve gerekli DataSource ayarlamalarını gerçekleştiriyoruz.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ise aşağıdaki kodları projemize dahil ediyoruz.

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
      dataGridView1.MultiSelect = false;
      dataGridView1.RowPrePaint += new DataGridViewRowPrePaintEventHandler(dataGridView1_RowPrePaint);
    }
    private void dataGridView1_RowPrePaint(object sender, DataGridViewRowPrePaintEventArgs e)
    {
      e.PaintParts &= ~DataGridViewPaintParts.Focus;
    }

Son olarak kodları eklemeden önce Form1() ve dataGridView1 uygulamanıza göre ayarlamanız gerekmektedir.

Yorumları Göster