C# - Linq Sorgularınızda OrderBy("StringDeğer") Kullanın

Aşağıdaki extension ile OrderBy() ve OrderByDescending() metodlarında String ifadeler kullanabilirsiniz.

Tanımlamalar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using System.Reflection;

Örnek Kullanım

          IQueryable<LinqObjeTipiniz> objList = LinqObjeniz;
          objList.OrderByDescending("SıralamaYapılacakObjeninAdı");
          objList.OrderBy("SıralamaYapılacakObjeninAdı");

Extension

  public static class QueryableHelper
  {
    /// <summary>
    /// String ile order işlemi gerçekleştirir.
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TModel"></typeparam>
    /// <param name="q"></param>
    /// <param name="name"></param>
    /// <returns></returns>
    public static IQueryable<TModel> OrderBy<TModel>(this IQueryable<TModel> q, string name)
    {
      Type entityType = typeof(TModel);
      PropertyInfo p = entityType.GetProperty(name);
      MethodInfo m = typeof(QueryableHelper).GetMethod("OrderByProperty").MakeGenericMethod(entityType, p.PropertyType);
      return (IQueryable<TModel>)m.Invoke(null, new object[] { q, p });
    }

    /// <summary>
    /// String ile order işlemi gerçekleştirir.
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TModel"></typeparam>
    /// <param name="q"></param>
    /// <param name="name"></param>
    /// <returns></returns>
    public static IQueryable<TModel> OrderByDescending<TModel>(this IQueryable<TModel> q, string name)
    {
      Type entityType = typeof(TModel);
      PropertyInfo p = entityType.GetProperty(name);
      MethodInfo m = typeof(QueryableHelper).GetMethod("OrderByPropertyDescending").MakeGenericMethod(entityType, p.PropertyType);
      return (IQueryable<TModel>)m.Invoke(null, new object[] { q, p });
    }

    /// <summary>
    /// Propertyinfo ile order işlemi gerçekleştirir.
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TModel"></typeparam>
    /// <typeparam name="TRet"></typeparam>
    /// <param name="q"></param>
    /// <param name="p"></param>
    /// <returns></returns>
    public static IQueryable<TModel> OrderByPropertyDescending<TModel, TRet>(IQueryable<TModel> q, PropertyInfo p)
    {
      ParameterExpression pe = Expression.Parameter(typeof(TModel));
      Expression se = Expression.Convert(Expression.Property(pe, p), p.PropertyType);
      return q.OrderByDescending(Expression.Lambda<Func<TModel, TRet>>(se, pe));
    }

    /// <summary>
    /// Propertyinfo ile order işlemi gerçekleştirir.
    /// </summary>
    /// <typeparam name="TModel"></typeparam>
    /// <typeparam name="TRet"></typeparam>
    /// <param name="q"></param>
    /// <param name="p"></param>
    /// <returns></returns>
    public static IQueryable<TModel> OrderByProperty<TModel, TRet>(IQueryable<TModel> q, PropertyInfo p)
    {
      ParameterExpression pe = Expression.Parameter(typeof(TModel));


      Expression se = Expression.Convert(Expression.Property(pe, p), p.PropertyType);
      return q.OrderBy(Expression.Lambda<Func<TModel, TRet>>(se, pe));
    }
  }
Yorumları Göster