Çalışma zamanında EntityFramework ConnectionStringini Değiştirmek

Aşağıdaki extension yardımı ile bu işlem gerçeleştirilebilir.

public static class ConnectionTools
{
  // all params are optional
  public static void ChangeDatabase(
    this DbContext source,
    string initialCatalog = "",
    string dataSource = "",
    string userId = "",
    string password = "",
    bool integratedSecuity = true,
    string configConnectionStringName = "") 
    /* this would be used if the
    * connectionString name varied from 
    * the base EF class name */
  {
    try
    {
      // use the const name if it's not null, otherwise
      // using the convention of connection string = EF contextname
      // grab the type name and we're done
      var configNameEf = string.IsNullOrEmpty(configConnectionStringName)
        ? source.GetType().Name 
        : configConnectionStringName;

      // add a reference to System.Configuration
      var entityCnxStringBuilder = new EntityConnectionStringBuilder
        (System.Configuration.ConfigurationManager
          .ConnectionStrings[configNameEf].ConnectionString);

      // init the sqlbuilder with the full EF connectionstring cargo
      var sqlCnxStringBuilder = new SqlConnectionStringBuilder
        (entityCnxStringBuilder.ProviderConnectionString);

      // only populate parameters with values if added
      if (!string.IsNullOrEmpty(initialCatalog))
        sqlCnxStringBuilder.InitialCatalog = initialCatalog;
      if (!string.IsNullOrEmpty(dataSource))
        sqlCnxStringBuilder.DataSource = dataSource;
      if (!string.IsNullOrEmpty(userId))
        sqlCnxStringBuilder.UserID = userId;
      if (!string.IsNullOrEmpty(password))
        sqlCnxStringBuilder.Password = password;

      // set the integrated security status
      sqlCnxStringBuilder.IntegratedSecurity = integratedSecuity;

      // now flip the properties that were changed
      source.Database.Connection.ConnectionString 
        = sqlCnxStringBuilder.ConnectionString;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      // set log item if required
    }
  }
}

Basit kullanımı:

// assumes a connectionString name in .config of MyDbEntities
var selectedDb = new MyDbEntities();
// so only reference the changed properties
// using the object parameters by name
selectedDb.ChangeDatabase
  (
    initialCatalog: "name-of-another-initialcatalog",
    userId: "jackthelady",
    password: "nomoresecrets",
    dataSource: @".\sqlexpress" // could be ip address 120.273.435.167 etc
  );

Kaynak :http://stackoverflow.com/questions/20216147/entity-framework-change-connection-at-runtime

C# – Listedeki veriyi bağımsız bir nesne olarak kopyalamak (Shallow Copy)

C# - Listedeki veriyi bağımsız bir nesne olarak kopyalamak (Shallow Copy)
Bazen Generic Listler ile uğraşırken verinin başka bir bellek dökümünde depolanması/taşınması gerekebiliyor. Bu tip ihtiyaçlarda nesnenin bir kopyasının çıkartılması şart. Aşağıdaki yöntem sayesinde nesnenin pratik bir şekilde kopyası çıkartılabilir.
Okumaya devam et “C# – Listedeki veriyi bağımsız bir nesne olarak kopyalamak (Shallow Copy)”