C# Diziler - foreach

Bu yazımızda sizlere C#'da dizi kullanımı hakkında bilgiler vereceğim.


Diziler

Aşağıda 25 elemanlı intDizisi adında dizi örneğini görmekteyiz.
 int[] intDizisi = new int[25];
Kullanımı ve veri atama
 int[] intDizisi = new int[25];
 intDizisi[0] = 30; //0 indisli elemana 30 sayısını atadık.
 intDizisi[25] = 20; //Böyle bir atama yapamayız çünkü dizimiz 25 elemanlıdır ve ilk eleman 0 indise 25 ci elemanda 24 nolu indise sahiptir. Hata verir.
Sabit deger ataması
 string[] stringDizisi = { "bir", "iki", "üç" };
 int[] intDizisi = { 2, -20, 60 };
 float[] floatDizisi = { 5F, 3.2F, 8F };

Çok Boyutlu Diziler

Tek boyutlu dizilere fazladan olarak ekstra alanlar ekleyebilmekteyiz 2 boyutlu dizileri basitce kavramak için tablo gibi öngörebiliriz.
int[] intDizisi = new int[<boyut1>, <boyut2>, <boyut3>, <boyutN>];
Her boyut için virgülle ayırmak yeterlidir.

Örnek
int[] intDizisi = new int[25, 5];//25 Satırlı ve 5 Stunlu Dizi
Kullanımı ve veri atama
int[] intDizisi = new int[25, 5];
intDizisi[0,0] = 10;//1. satır ve 1. stuna 10 değerini atadık.
intDizisi[0,1] = 15;//1. satır ve 2. stuna 15 değerini atadık.
intDizisi[1,0] = 15;//2. satır ve 1. stuna 20 değerini atadık.
intDizisi[1,1] = 15;//2. satır ve 2. stuna 25 değerini atadık.foreach yapısı


foreach (<döngüde kullanılacak tekil tip> in <Dizi>)
{
      //Kodlar
}
Kullanımı
int[] intDizisi = { 2, -20, 60 };
foreach (int eleman in intDizisi)
{
  Console.WriteLine(eleman.toString());
}

string[] stringDizisi = { "bir", "iki", "üç" };
foreach (string eleman in stringDizisi)
{
  Console.WriteLine(eleman);
}

float[] floatDizisi = { 5F, 3.2F, 8F };
foreach (float eleman in floatDizisi)
{
  Console.WriteLine(eleman.toString());
}
Yorumları Göster