C# Döngüler

Bu yazımızda sizlere C#'da döngülerin kullanımı hakkında bilgiler vereceğim.

Döngüler içerisinde kullanılan operatörler aşağıdaki gibidir

< 	Küçüktür
<=	Küçük eşittir
> 	Büyüktür
>=	Büyük eşittir
!=	Eşit değildir
==	Eşittir

for Döngüsü

Verilen 3 koşulun doğru olduğu sürece işler.
for ( <koşul1> ; <koşul2> ; <koşul3> )
{
  <kodlar>;
}
for döngüsünü aşağıdaki örnekte daha net anlayabiliriz.
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      for(int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Console.WriteLine(i.ToString());
      }
      Console.Read();      
    }
  }

while Döngüsü

Koşulun doğru olduğu sürece dönmeye devam eder.
Yapısı aşağıdaki gibidir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise koşulun döngü içerisinde işlemlerden geçirilip bozulmasını sağlamaktır yoksa döngü sonsuz döngü olacaktır.
while(<kosul>)
{
  <kodlar>
}
Yapıyı aşağıdaki örnekte daha net anlayabiliriz.
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      int sayac = 0;
      while (sayac < 10)
      {
        Console.WriteLine(sayac.ToString());
        sayac++;
      }
      Console.Read();      
    }
  }


do-while Döngüsü

Bu döngüdeki tek fark koşulun kodlar işlendikten sonra kontrol edilmesidir.
Yapısı aşağıdaki gibidir.
do
{
  <kodlar>
}
while(<koşul>);
Yapıyı aşağıdaki örnekte daha net anlayabiliriz.
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      int toplam=0, sayi = 0;
      do
      {
        toplam += sayi;
        sayi++;
        Console.WriteLine(toplam.ToString());
      }while(sayi < 10);
      Console.Read();      
    }
  }
Yorumları Göster