C# ile Enumlara String Değer Atamak

null

public enum Sehirler { Istanbul=34, Ankara=06, Izmir=35}

Yukarıdaki gibi enum tanımını bir çoğumuz biliyodur. Bu yazımıda bir enuma herhangi bir string değeri nasıl atayabilceğinizi göstereceğim.

Bunun için ilk olarak kodumuzu aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

using System.ComponentModel;

public enum Sehirler
{
   [Description("İstanbul")]
   Istanbul=34,
   Ankara=06,
   [Description("İzmir")]
   Izmir=35
}

Peki açıklamaya nasıl ulaşacağız.

Sehirler.Istanbul.ToString(); metodunu kullanırsak eskisi gibi bir sonuçla karşılaşacağız. Bunu düzeltmek içinse aşağıdaki metodu eklememiz gerekmekte.

public static string GetEnumDescription(Enum value)
{
  FieldInfo fi = value.GetType().GetField(value.ToString());

  DescriptionAttribute[] attributes =
    (DescriptionAttribute[])fi.GetCustomAttributes(typeof(DescriptionAttribute), false);

  if (attributes != null && attributes.Length > 0)
    return attributes[0].Description;
  else
    return value.ToString();
}

Kullanmak için ise;

GetEnumDescription(Sehirler.Istanbul);

Enumerable olarak kullanmak için ise aşağıdaki kodu ekliyoruz.

public static IEnumerable<T> EnumToList<T>()
{
  Type enumType = typeof(T);

  if (enumType.BaseType != typeof(Enum))
    throw new ArgumentException("T must be of type System.Enum");

  Array enumValArray = Enum.GetValues(enumType);
  List<T> enumValList = new List<T>(enumValArray.Length);

  foreach (int val in enumValArray)
  {
    enumValList.Add((T)Enum.Parse(enumType, val.ToString()));
  }

  return enumValList;
}

Kullanmak için

foreach (Sehirler sehir in EnumToList<Sehirler>())
{
  Console.WriteLine(GetEnumDescription(sehir));
}

Kaynak

Yorumları Göster