C# struct-const-enum

Bu yazımızda sizlere C#'da struct(yapı), const(sabit) ve enum sabitleri hakkında bilgiler vereceğim.

struct

C# nesneye yönelimli bir değil oluğu için struct'larada izin vermektedir.
struct'lar yoğun kodlama içerisinde özellikle veritabanı işlemlerinde değişken karmaşasının önüne geçmek için önemli bir kolaylıktır. İçerisinde önceden tanımlanmış değişken gurubunu barındırır. Kullanımı ise aşağıdaki gösterilmiştir.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace _0_10_11
{
  class Program
  {
    struct Ornek
    {
      public int degiskenInt;
      public string degiskenStringadi;
      public bool degiskenBool;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //struct'ı kullanıma hazırlama
      Ornek ornekStruct = new Ornek();

      //struct'a veri atama
      ornekStruct.degiskenInt = 10;
      ornekStruct.degiskenString = "Bu Bir Metindir";
      ornekStruct.degiskenBool = true;

      //struct'tan veri alma
      int lokaldegiskenint = ornekStruct.degiskenInt;
      string lokaldegiskenstring = ornekStruct.degiskenString;
      bool lokaldegiskenbool = ornekStruct.degiskenBool;
    }
  }
}

const

const/sabit ler adındanda anlaşıldığı gibi tuttuğu verinin değişmesine izin vermez ve tanımlandığı anda veri atanması zorunludur.
const int SABITINT = 15;
const string SABITSTRING = "www.orkunucan.com";


enum

enum sabitleri geliştirici tiplerdir. Yani enum sabitleri bize sayıları anlamlı şekilde isimlendirilerek kullanılabilmesini sağlar.
public enum Gunler
{
    Pazartesi, Sali, Carsamba, Persembe, Cuma, Cumartesi, Pazar
}

Varsayılan olarak atanan değerler sırayla numaralandırılır. Numaralandırma 0 dan başlayarak birer birer artar ve son degere kadar devam eder. Yukarıdaki örnekte pazartesi için deger otomatik olarak 0 atanmıştır. Fakat değere müdahale edilebilmektedir.

public enum Gunler
{
    Pazartesi = 1, Sali, Carsamba, Persembe, Cuma, Cumartesi, Pazar
}

enumları aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

    enum EnumIsmi
    {
      SABIT1 = 1,
      SABIT2,
      SABIT3,
      SABIT4,
      SABIT5
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(EnumIsmi.SABIT1);//SABIT1 yazar
      Console.WriteLine(EnumIsmi.SABIT2);//SABIT2 yazar
      Console.WriteLine(EnumIsmi.SABIT3);//SABIT3 yazar
      Console.WriteLine(EnumIsmi.SABIT4);//SABIT4 yazar
      Console.WriteLine(EnumIsmi.SABIT5);//SABIT5 yazar
      Console.WriteLine(Convert.ToInt32(EnumIsmi.SABIT1));//1 yazar
      Console.WriteLine(Convert.ToInt32(EnumIsmi.SABIT2));//1 yazar
      Console.WriteLine(Convert.ToInt32(EnumIsmi.SABIT3));//1 yazar
      Console.WriteLine(Convert.ToInt32(EnumIsmi.SABIT4));//1 yazar
      Console.WriteLine(Convert.ToInt32(EnumIsmi.SABIT5));//1 yazar
      Console.Read();
    }
Yorumları Göster