MSSQL - Saniyeyi Saat Cinsine Çevirin

MSSQL - Saniyeyi Saat Cinsine Çevirin

Aşağıdaki sorgu cümleleri yardımı ile elinizde bulunan saniye cinsindeki verilerinizi Saat formatına çevirmeniz mümkün.

Kullanım örneği

SELECT CONVERT(VARCHAR, DATEADD(ms, <SaniyeCinsindenDeğer> * 1000, 0), 114)


Aşağıda ise çalışan örnekleri bulabilirsiniz.
300 ve 625 saniye değerini

--Çalışan Örnekler
SELECT CONVERT(VARCHAR, DATEADD(ms, 300 * 1000, 0), 114)
SELECT CONVERT(VARCHAR, DATEADD(ms, 625.5 * 1000, 0), 114)

Kodu açıklamamız gerekirse DATEADD(ms, 625.5 * 1000, 0) DATEADD standart sql fonksiyonlarından biri ilk parametresi eklenecek içeriğin tipini belirliyor. Burada ms, mili saniye anlamına geliyor.

İkinci parametre ise ekleyeceğimiz değer. Biz burada 625.5 saniyeyi 1000 ile çarparak ms cinsinden değeri elde ediyoruz.
Ondalıklı değerler ile işiniz olmayacak ise ilk parametreyi ss yapıp 625 gibi tam sayı girebilirsiniz.

Son parametre ise eski değeri istiyor yani ekleme yapılacak tarihi istiyor. Biz sıfırdan bir veri oluşturacağımız için 0 yazdık.

Yorumları Göster