MSSQL Server'da (2005 2008) Ağ Üzerinde Database Oluşturmak

Merhaba bu yazımızda Ms SQL server kullanarak ağ üzerinde nasıl database oluşturabileceğinizi göstereceğim.

Çok güvenli olmasada bazı durumlarda bu gibi ihtiyaçlar gerekebiliyor. Bir NAS ünitesinde veya başka sebeplerden ötürü veriyi başka bir yerde tutmanız gerekebilir.
Bu yöntem güvenlik dışında I/O problemlerine ve Network Hatalarına da yol açmakta. Kullandığınız ağ aygıtı burada kritik önem taşıyo veya bağlantı koptuğunda datanızda bozulabilir.
Tüm bu riskleri kabul ediyorsanız yapmanız gerekenler oldukça kolay.
Klasöre SQL Server’ın tam yetkiyle erişebildiğinden emin olun ve yeni bir Query penceresi açıp aşağıdaki kodu çalıştırın.

DBCC TRACEON(1807, -1)

İşlem tamamdır artık Database oluştururken elle ağ adresini ‘\\AG_AYGITI\Folder’ belirtmemiz gerekmekte.
Yada Script olarak yazabilirsiniz

CREATE DATABASE [Testadmin] ON  PRIMARY 
( NAME = N'Test_Data', FILENAME = N'\\Synology\DATA\Test_Data.mdf' , SIZE = 3072KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 
LOG ON 
( NAME = N'Test_log', FILENAME = N'\\Synology\DATA\Test_Log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 
GO
Yorumları Göster