C# Veri Tipleri ve Değişkenler

Bu yazımızda sizlerle C#'da veri tipleri ve değişken kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Bir değişkeni kullandığımız zaman o değişkenin bellekte bulundu yerdeki bilgiyi kullanırız. int, double, string gibi veri tipleri değer tiplerine örnek gösterilebilir. Veri tipleri aşağıda sıralanmıştır.   Tip Açıklama Alabildiği Değer sbyte 8 bit işaretli…