MongoDB ve C# Bir Arada Nasıl Çalışır?

MongoDB ve C# bir arada nasıl çalışıyor buna bakıyoruz. MongoDB ile ilgili detaylı bilgileri bağlantıdaki linkten edinebilirsiniz. İlk olarak MongoDB ile bağlantı kurabilmemiz için gerekli olan mongo csharp driver ı nuget package manager yardımıyla projemize dâhil etmemiz gerekiyor. Şuan en son sürüm 2.0.1 PM> Install-Package mongocsharpdriver Yukarıdaki…

C# - Linq Sorgularınızda OrderBy("StringDeğer") Kullanın

Aşağıdaki extension ile OrderBy() ve OrderByDescending() metodlarında String ifadeler kullanabilirsiniz. Tanımlamalar using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Linq.Expressions; using System.Reflection; Örnek Kullanım IQueryable<LinqObjeTipiniz> objList = LinqObjeniz; objList.OrderByDescending("SıralamaYapılacakObjeninAdı"); objList.OrderBy("SıralamaYapılacakObjeninAdı"); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Extension…