C# - Listedeki veriyi bağımsız bir nesne olarak kopyalamak (Shallow Copy)

Bazen Generic Listler ile uğraşırken verinin başka bir bellek dökümünde depolanması/taşınması gerekebiliyor. Bu tip ihtiyaçlarda nesnenin bir kopyasının çıkartılması şart. Aşağıdaki yöntem sayesinde nesnenin pratik bir şekilde kopyası çıkartılabilir. public static class GenericCopier<T> { public static T DeepCopy(object objectToCopy) { using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) { BinaryFormatter binaryFormatter…