MSSQL - Saniyeyi Saat Cinsine Çevirin

Aşağıdaki sorgu cümleleri yardımı ile elinizde bulunan saniye cinsindeki verilerinizi Saat formatına çevirmeniz mümkün. Kullanım örneği SELECT CONVERT(VARCHAR, DATEADD(ms, <SaniyeCinsindenDeğer> * 1000, 0), 114) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Aşağıda ise çalışan örnekleri bulabilirsiniz. 300 ve 625 saniye değerini --Çalışan Örnekler SELECT CONVERT(VARCHAR, DATEADD(ms, 300 * 1000,…