C# Karar Yapısı (if-else switch-case)

Bu yazımızda sizlerle C#'da karar yapılarının kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Program içinde karar vermek için kullanılan en basit yapıdır. If..Else deyimi verilen bir şartı değerlendirerek programı şarta uygun durumuna geçirmeye yarar. Yapı içerisinde kullanılan operatörler aşağıdaki gibidir < Küçüktür <= Küçük eşittir > Büyüktür >= Büyük eşittir != Eşit…